arrow arrow2 faq_chart faq_mess faq_doc faq_folder faq_clock faq_mail firma czlowiek uniqueArrow rolnictwo arrow-bold-down arrow-bold-left arrow-bold-top arrow-bold-right arrow-light-top arrow-light-left arrow-light-bottom arrow-light-right fb twit googlep hours ikonkainfo linkedin mail okooutline partnerstwo phone scrollTo sgb_ikonka_phone2 solidnosc stabilnosc tradycja where arrow arrow2 download alert login sgbglownaikona1 menu_toggler compass arrow-triangle-top arrow-triangle-bottom close search

Zebranie Grupy Członkowskiej Aleksandrów Kujawski - Kujawski Bank Spółdzielczy w Aleksandrowie Kujawskim

Zebranie Grupy Członkowskiej Aleksandrów Kujawski

Zarząd Kujawskiego Banku Spółdzielczego w Aleksandrowie Kujawskim

zaprasza  Członków z terenu Gminy wiejskiej Aleksandrów Kujawski, Gminy miejskiej Aleksandrow Kujawski, Gminy miejskiej Ciechocinek na:

 ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE GRUPY CZŁONKOWSKIEJ ALEKSANDRÓW KUJAWSKI

 które odbędzie się w dniu 26 maja 2022 r. o godzinie 11:00

Porządek obrad Zebrania Grupy Członkowskiej:

1. Otwarcie Zebrania.

2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania.

3. Przedstawienie Porządku obrad i Regulaminu działania Grup Członkowskich.

4. Przyjęcie Porządku obrad.

5. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2021 r.

6. Sprawozdanie Zarządu z działalności Banku  za 2021 r., informacja z realizacji wniosków i uchwał z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli i Zebrań Grup Członkowskich oraz przedstawienie kierunków działania Banku na 2022 r.

7. Dyskusja.

8. Informacja Zarządu w zakresie spraw, które będą przedmiotem obrad najbliższego Zebrania Przedstawicieli.

9. Zgłoszenie wniosków i postulatów.

10. Sprawy różne.

11. Zakończenie Zebrania.

 

Serdecznie zapraszamy do siedziby Banku

ul. Chopina 3, 87-700 Aleksandrów Kujawski