arrow arrow2 faq_chart faq_mess faq_doc faq_folder faq_clock faq_mail firma czlowiek uniqueArrow rolnictwo arrow-bold-down arrow-bold-left arrow-bold-top arrow-bold-right arrow-light-top arrow-light-left arrow-light-bottom arrow-light-right fb twit googlep hours ikonkainfo linkedin mail okooutline partnerstwo phone scrollTo sgb_ikonka_phone2 solidnosc stabilnosc tradycja where arrow arrow2 download alert login sgbglownaikona1 menu_toggler compass arrow-triangle-top arrow-triangle-bottom close search

KREDYT EKO ! - Kujawski Bank Spółdzielczy w Aleksandrowie Kujawskim

KREDYT EKO !

 

 KREDYT EKO !

Cel finansowania:

 

 

Informacja oparta na reprezentatywnym przykładzie: całkowita kwota kredytu: 16 200,00 zł, okres kredytowania 49 miesięcy, oprocentowanie zmienne 4,21% (stanowi sumę wartości WIBOR 3M, który obecnie stanowi 0,21% i marży Banku w wysokości 4,00 p.p.), całkowity koszt kredytu wynosi 1 389,75 zł, w którego skład wchodzą: prowizja za udzielenie kredytu 0,00 zł, odsetki od kredytu 1 389,75 zł, koszty usług dodatkowych 0,00 zł, przy przyjęciu wyżej wymienionych parametrów RRSO wynosi 4,2922 %, całkowita kwota do zapłaty stanowiąca sumę całkowitej kwoty kredytu i całkowitego kosztu kredytu wynosi 17 589,75 zł, wysokość miesięcznej raty kapitałowej wynosi 337,50 zł + odsetki naliczone od stanu zadłużenia, najwyższa rata kredytu w całym okresie kredytowania wynosi 396,59 zł. Kalkulacja została dokonana na dzień 02.02.2021 r. Kalkulację sporządzono przy założeniu obowiązywania umowy przez czas, na który została zawarta, wypełnienie przez Bank i Kredytobiorcę zobowiązań wynikających z umowy w terminach w niej określonych, w tym spłaty kredytu zgodnie z harmonogramem. Decyzja kredytowa uzależniona jest od wyniku indywidualnego badania zdolności kredytowej oraz oceny ryzyka kredytowego dokonanego przez Bank. Zmienne oprocentowanie niesie ze sobą ryzyko zmiany wysokości odsetek przewidzianych do spłaty, a tym samym wysokości kwoty zadłużenia.