arrow arrow2 faq_chart faq_mess faq_doc faq_folder faq_clock faq_mail firma czlowiek uniqueArrow rolnictwo arrow-bold-down arrow-bold-left arrow-bold-top arrow-bold-right arrow-light-top arrow-light-left arrow-light-bottom arrow-light-right fb twit googlep hours ikonkainfo linkedin mail okooutline partnerstwo phone scrollTo sgb_ikonka_phone2 solidnosc stabilnosc tradycja where arrow arrow2 download alert login sgbglownaikona1 menu_toggler compass arrow-triangle-top arrow-triangle-bottom close search

Zebranie Grupy Członkowskiej Czernikowo - Kujawski Bank Spółdzielczy w Aleksandrowie Kujawskim

Zebranie Grupy Członkowskiej Czernikowo

Zarząd Kujawskiego Banku Spółdzielczego

w Aleksandrowie Kujawskim

zaprasza  Członków z terenu Gminy wiejskiej Czernikowo, Gminy wiejskiej Obrowo, Gminy wiejskiej Ciechocin, Gminy miejskiej Toruń, Gminy wiejskiej Zbójno na:

 ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE GRUPY CZŁONKOWSKIEJ CZERNIKOWO

 które odbędzie się

w dniu 25 maja 2022 r. o godzinie 13:00

Porządek obrad Zebrania Grupy Członkowskiej:

1. Otwarcie Zebrania.

2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania.

3. Przedstawienie Porządku obrad i Regulaminu działania Grup Członkowskich.

4. Przyjęcie Porządku obrad.

5. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2021 r.

6. Sprawozdanie Zarządu z działalności Banku  za 2021 r., informacja z realizacji wniosków i uchwał z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli i Zebrań Grup Członkowskich oraz przedstawienie kierunków działania Banku na 2022 r.

7. Dyskusja.

8. Informacja Zarządu w zakresie spraw, które będą przedmiotem obrad najbliższego Zebrania Przedstawicieli.

9. Zgłoszenie wniosków i postulatów.

10. Sprawy różne.

11. Zakończenie Zebrania.

Serdecznie zapraszamy do budynku Urzędu Gminy w Czernikowie

ul. Słowackiego 12, 87-640 Czernikowo