arrow arrow2 faq_chart faq_mess faq_doc faq_folder faq_clock faq_mail firma czlowiek uniqueArrow rolnictwo arrow-bold-down arrow-bold-left arrow-bold-top arrow-bold-right arrow-light-top arrow-light-left arrow-light-bottom arrow-light-right fb twit googlep hours ikonkainfo linkedin mail okooutline partnerstwo phone scrollTo sgb_ikonka_phone2 solidnosc stabilnosc tradycja where arrow arrow2 download alert login sgbglownaikona1 menu_toggler compass arrow-triangle-top arrow-triangle-bottom close search

OGŁOSZENIE - Kujawski Bank Spółdzielczy w Aleksandrowie Kujawskim

OGŁOSZENIE

Zarząd Kujawskiego Banku Spółdzielczego w Aleksandrowie Kujawskim,ogłasza nieograniczony przetarg ofertowy na sprzedaż nieruchomości.
Przedmiotem nieograniczonego przetargu ofertowego jest sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Kujawskiego Banku Spółdzielczego w Aleksandrowie Kujawskim, położonej w Orlu w gminie Topólka – nieruchomość gruntowa i przeznaczona pod budowę domku letniskowego oznaczona w ewidencji gruntów jako działka numer 2/1 o powierzchni 599 m2, położona około 50 m od Jeziora Głuszyńskiego.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 40 000,00 zł.

Wadium na przetarg wynosi: 4 000,00 zł.

Dla nieruchomości prowadzona jest Księga Wieczysta Nr WL1R/00015604/3 przez Sąd Rejonowy w Radziejowie.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest:
1) złożenie do dnia 30.10.2020 r. do godz. 10.00 pisemnej oferty w zamkniętej kopercie z napisem „Oferta na zakup działki w Orlu” w Sekretariacie Kujawskiego Banku Spółdzielczego w Aleksandrowie Kuj., przy ul. Chopina 3.  Ofertę można nadsyłać pocztą lub przez kuriera, wówczas powinna być ona umieszczona w podwójnej kopercie. Na kopercie zewnętrznej należy zamieścić nazwę i adres Kujawskiego Banku Spółdzielczego w Aleksandrowie Kujawskim, ul. Chopina 3, 87-700 Aleksandrów Kujawskim, na wewnętrznej kopercie napis „Oferta na zakup działki w Orlu”. O prawidłowości (terminowości) złożenia oferty decyduje data jej wpływu.
2) wpłacenie wadium na konto Kujawskiego Banku Spółdzielczego w Aleksandrowie Kujawskim nr 37 9537 0000 7102 0100 0250 0002.

Wadium powinno być dokonane odpowiednio wcześniej tak, aby w terminie składania ofert, wadium znajdowało się na rachunku organizatora przetargu.

Część jawna przetargu odbędzie się w dniu 30.10.2020 r. o godzinie 10.15 w siedzibie Kujawskiego Banku Spółdzielczego w Aleksandrowie Kujawskim, ul. Chopina 3, II piętro Sala konferencyjna.

Wpłacenie wadium oznacza przyjęcie warunków przetargu. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadium nie podlega zwrotowi w razie uchylania się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy notarialnej sprzedaży – zakupu w terminie wyznaczonym przez Kujawski Bank Spółdzielczy w Aleksandrowie Kujawskim.

Kujawski Bank Spółdzielczy w Aleksandrowie Kujawskim zastrzega sobie prawo odwołania ogłoszonego przetargu lub zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.

Koszty aktu notarialnego i opłat sądowych ponosi kupujący.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: (54) 282 26 34 wew. 631.